720 ways of looking at
M O Z A R T


[For Gerald Murnane]


 
MOZART MOZATR MOZRAT MOZRTA MOZTAR MOZTRA
OZARTM OZATRM OZRATM OZRTAM OZTARM OZTRAM
ZARTMO ZATRMO ZRATMO ZRTAMO ZTARMO ZTRAMO
ARTMOZ ATRMOZ RATMOZ RTAMOZ TARMOZ TRAMOZ
RTMOZA TRMOZA ATMOZR TAMOZR ARMOZT RAMOZT
TMOZAR RMOZAT TMOZRA AMOZRT RMOZTA AMOZTR

MOAZRT MOAZTR MOARZT MOARTZ MOATZR MOATRZ OAZRTM OAZTRM OARZTM OARTZM OATZRM OATRZM AZRTMO AZTRMO ARZTMO ARTZMO ATZRMO ATRZMO ZRTMOA ZTRMOA RZTMOA RTZMOA TZRMOA TRZMOA RTMOAZ TRMOAZ ZTMOAR TZMOAR ZRMOAT RZMOAT TMOAZR RMOAZT TMOARZ ZMOART RMOATZ ZMOATR

MORZAT MORZTA MORAZT MORATZ MORTZA MORTAZ ORZATM ORZTAM ORAZTM ORATZM ORTZAM ORTAZM RZATMO RZTAMO RAZTMO RATZMO RTZAMO RTAZMO ZATMOR ZTAMOR AZTMOR ATZMOR TZAMOR TAZMOR ATMORZ TAMORZ ZTMORA TZMORA ZAMORT AZMORT TMORZA AMORZT TMORAZ ZMORAT AMORTZ ZMORTA

MOTZAR MOTZRA MOTAZR MOTARZ MOTRZA MOTRAZ OTZARM OTZRAM OTAZRM OTARZM OTRZAM OTRAZM TZARMO TZRAMO TAZRMO TARZMO TRZAMO TRAZMO ZARMOT ZRAMOT AZRMOT ARZMOT RZAMOT RAZMOT ARMOTZ RAMOTZ ZRMOTA RZMOTA ZAMOTR AZMOTR RMOTZA AMOTZR RMOTAZ ZMOTAR AMOTRZ ZMOTRA

MZARTO MZATRO MZRATO MZRTAO MZTARO MZTRAO ZARTOM ZATROM ZRATOM ZRTAOM ZTAROM ZTRAOM ARTOMZ ATROMZ RATOMZ RTAOMZ TAROMZ TRAOMZ RTOMZA TROMZA ATOMZR TAOMZR AROMZT RAOMZT TOMZAR ROMZAT TOMZRA AOMZRT ROMZTA AOMZTR OMZART OMZATR OMZRAT OMZRTA OMZTAR OMZTRA

MZRTOA MZTROA MZTOAR MZOART MZROAT MZOATR ZRTOAM ZTROAM ZTOARM ZOARTM ZROATM ZOATRM RTOAMZ TROAMZ TOARMZ OARTMZ ROATMZ OATRMZ TOAMZR ROAMZT OARMZT ARTMZO OATMZR ATRMZO OAMZRT OAMZTR ARMZTO RTMZOA ATMZRO TRMZOA AMZRTO AMZTRO RMZTOA TMZOAR TMZROA RMZOAT

MZATOR MZTAOR MZTORA MZORAT MZAORT MZORTA ZATORM ZTAORM ZTORAM ZORATM ZAORTM ZORTAM ATORMZ TAORMZ TORAMZ ORATMZ AORTMZ ORTAMZ TORMZA AORMZT ORAMZT RATMZO ORTMZA RTAMZO ORMZAT ORMZTA RAMZTO ATMZOR RTMZAO TAMZOR RMZATO RMZTAO AMZTOR TMZORA TMZAOR AMZORT

MZAROT MZRAOT MZROTA MZOTAR MZAOTR MZOTRA ZAROTM ZRAOTM ZROTAM ZOTARM ZAOTRM ZOTRAM AROTMZ RAOTMZ ROTAMZ OTARMZ AOTRMZ OTRAMZ ROTMZA AOTMZR OTAMZR TARMZO OTRMZA TRAMZO OTMZAR OTMZRA TAMZRO ARMZOT TRMZAO RAMZOT TMZARO TMZRAO AMZROT RMZOTA RMZAOT AMZOTR

MARTOZ MATROZ MATOZR MAOZRT MAROZT MAOZTR ARTOZM ATROZM ATOZRM AOZRTM AROZTM AOZTRM RTOZMA TROZMA TOZRMA OZRTMA ROZTMA OZTRMA TOZMAR ROZMAT OZRMAT ZRTMAO OZTMAR ZTRMAO OZMART OZMATR ZRMATO RTMAOZ ZTMARO TRMAOZ ZMARTO ZMATRO RMATOZ TMAOZR TMAROZ RMAOZT

MAZRTO MAZTRO MARZTO MARTZO MATZRO MATRZO AZRTOM AZTROM ARZTOM ARTZOM ATZROM ATRZOM ZRTOMA ZTROMA RZTOMA RTZOMA TZROMA TRZOMA RTOMAZ TROMAZ ZTOMAR TZOMAR ZROMAT RZOMAT TOMAZR ROMAZT TOMARZ ZOMART ROMATZ ZOMATR OMAZRT OMAZTR OMARZT OMARTZ OMATZR OMATRZ

MATORZ MAORZT MAZTOR MATZOR MAORTZ MAZORT ATORZM AORZTM AZTORM ATZORM AORTZM AZORTM TORZMA ORZTMA ZTORMA TZORMA ORTZMA ZORTMA ORZMAT RZTMAO TORMAZ ZORMAT RTZMAO ORTMAZ RZMATO ZTMAOR ORMAZT ORMATZ TZMAOR RTMAZO ZMATOR TMAORZ RMAZTO RMATZO ZMAORT TMAZOR

MAROTZ MAOTZR MAZROT MARZOT MAOTRZ MAZOTR AROTZM AOTZRM AZROTM ARZOTM AOTRZM AZOTRM ROTZMA OTZRMA ZROTMA RZOTMA OTRZMA ZOTRMA OTZMAR TZRMAO ROTMAZ ZOTMAR TRZMAO OTRMAZ TZMARO ZRMAOT OTMAZR OTMARZ RZMAOT TRMAZO ZMAROT RMAOTZ TMAZRO TMARZO ZMAOTR RMAZOT

MRTOZA MROZAT MRATOZ MRTAOZ MROZTA MRAOZT RTOZAM ROZATM RATOZM RTAOZM ROZTAM RAOZTM TOZAMR OZATMR ATOZMR TAOZMR OZTAMR AOZTMR OZAMRT ZATMRO TOZMRA AOZMRT ZTAMRO OZTMRA ZAMRTO ATMROZ OZMRAT OZMRTA TAMROZ ZTMRAO AMRTOZ TMROZA ZMRATO ZMRTAO AMROZT TMRAOZ

MRTOAZ MROAZT MRZTOA MRTZOA MROATZ MRZOAT RTOAZM ROAZTM RZTOAM RTZOAM ROATZM RZOATM TOAZMR OAZTMR ZTOAMR TZOAMR OATZMR ZOATMR OAZMRT AZTMRO TOAMRZ ZOAMRT ATZMRO OATMRZ AZMRTO ZTMROA OAMRZT OAMRTZ TZMROA ATMRZO ZMRTOA TMROAZ AMRZTO AMRTZO ZMROAT TMRZOA

MRZATO MRZTAO MRAZTO MRATZO MRTZAO MRTAZO RZATOM RZTAOM RAZTOM RATZOM RTZAOM RTAZOM ZATOMR ZTAOMR AZTOMR ATZOMR TZAOMR TAZOMR ATOMRZ TAOMRZ ZTOMRA TZOMRA ZAOMRT AZOMRT TOMRZA AOMRZT TOMRAZ ZOMRAT AOMRTZ ZOMRTA OMRZAT OMRZTA OMRAZT OMRATZ OMRTZA OMRTAZ

MROTZA MRAOTZ MROTAZ MRZOTA MRZAOT MRAZOT ROTZAM RAOTZM ROTAZM RZOTAM RZAOTM RAZOTM OTZAMR AOTZMR OTAZMR ZOTAMR ZAOTMR AZOTMR TZAMRO OTZMRA TAZMRO OTAMRZ AOTMRZ ZOTMRA ZAMROT TZMRAO AZMROT TAMRZO OTMRZA OTMRAZ AMROTZ ZMRAOT ZMROTA AMRZOT TMRZAO TMRAZO

MTOZAR MTROZA MTOZRA MTAOZR MTAROZ MTRAOZ TOZARM TROZAM TOZRAM TAOZRM TAROZM TRAOZM OZARMT ROZAMT OZRAMT AOZRMT AROZMT RAOZMT ZARMTO OZAMTR ZRAMTO OZRMTA ROZMTA AOZMTR ARMTOZ ZAMTRO RAMTOZ ZRMTAO OZMTAR OZMTRA RMTOZA AMTROZ AMTOZR RMTAOZ ZMTARO ZMTRAO

MTOAZR MTROAZ MTOARZ MTZOAR MTZROA MTRZOA TOAZRM TROAZM TOARZM TZOARM TZROAM TRZOAM OAZRMT ROAZMT OARZMT ZOARMT ZROAMT RZOAMT AZRMTO OAZMTR ARZMTO OARMTZ ROAMTZ ZOAMTR ZRMTOA AZMTRO RZMTOA ARMTZO OAMTZR OAMTRZ RMTOAZ ZMTROA ZMTOAR RMTZOA AMTZRO AMTRZO

MTORZA MTAORZ MTORAZ MTZORA MTZAOR MTAZOR TORZAM TAORZM TORAZM TZORAM TZAORM TAZORM ORZAMT AORZMT ORAZMT ZORAMT ZAORMT AZORMT RZAMTO ORZMTA RAZMTO ORAMTZ AORMTZ ZORMTA ZAMTOR RZMTAO AZMTOR RAMTZO ORMTZA ORMTAZ AMTORZ ZMTAOR ZMTORA AMTZOR RMTZAO RMTAZO

MTZARO MTZRAO MTAZRO MTARZO MTRZAO MTRAZO TZAROM TZRAOM TAZROM TARZOM TRZAOM TRAZOM ZAROMT ZRAOMT AZROMT ARZOMT RZAOMT RAZOMT AROMTZ RAOMTZ ZROMTA RZOMTA ZAOMTR AZOMTR ROMTZA AOMTZR ROMTAZ ZOMTAR AOMTRZ ZOMTRA OMTZAR OMTZRA OMTAZR OMTARZ OMTRZA OMTRAZ


Philosophical Gas 79, May 1990
John Bangsund
Melbourne, AustraliaHome