Tom's Chess Computer Collection
Fidelity Electronics - Mini Sensory Chess Challenger


Technical Information

CPU - 80C50 6 Mhz
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 4
Year - 1981

Example game

[White "Mini Sensory Chess Challenger"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. Nc3 e5 2. e4 Nf6 3. d4 exd4 4. Qxd4 Nc6 5. Qd3 Bc5 6. Nf3 Nb4 7. Qd2 Ng4
8. Nd1 Qe7 9. Ne3 Nxe3 10. fxe3 Bxe3 11. Qc3 Bxc1 12. Rxc1 O-O 13. Qc4 d5
14. Qb3 dxe4 15. Be2 Be6 16. c4 exf3 17. gxf3 Qh4+ 18. Kd2 Rfd8+ 19. Kc3
Qd4+ 20. Kxb4 a5+ 21. Ka4 Bd7+ 22. Ka3 Qc5+ 23. Qb4 Qxb4#
0-1


				


Newcrest Technology - Hanimex Computachess II
Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 8
Year - 1982

Example game

[White "Computachess II"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/7200"]

1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Bc4 Nb6 5. Bd3 d6 6. Nf3 Nc6 7. exd6 e5 8.
d7+ Bxd7 9. O-O Bd6 10. Na3 O-O 11. Nb5 Be7 12. Qe2 a6 13. Na3 Bg4 14. h3
Be6 15. Qe4 f5 16. Qe3 e4 17. Bxe4 fxe4 18. Qxe4 Bd5 19. Qg4 Rxf3 20. gxf3
Ne5 21. Qf5 Nxf3+ 22. Kh1 Qd6 23. Qxf3 Bxf3+ 24. Kg1 Qg6+ 25. Kh2 Qg2#
0-1


				


Scisys - Tandy Computerized Chess


Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 8
Year - ?

Example game

[White "Tandy Computerized Chess"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. Nf3 d5 2. Nc3 Nf6 3. d4 e6 4. Bf4 Bb4 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 Ne4 7. Qd3 b6
8. O-O-O Nxf2 9. Qb5+ c6 10. Qa4 Nxh1 11. Bxb8 b5 12. Qb3 Rxb8 13. e3 Nf2
14. Re1 O-O 15. Bd3 Ba6 16. Qb2 Qc7 17. Qa1 c5 18. dxc5 Qxc5 19. Kb2 Rfc8
20. Kb3 b4 21. Bxa6 bxc3+ 22. Ka4 Qc6+ 23. Ka5 Qb6+ 24. Ka4 Qxa6#
0-1

				


Krypton - Chess Express


Technical Information

CPU Speed - 4Mhz, 8 bit single chip
Program size - 4KB
RAM - 176 Bytes
Levels - 421
Year - 1996

Example game

[White "Krypton Chess Express"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. Bc4 Bc5 5. O-O O-O 6. d3 d6 7. Be3 Bxe3
8. fxe3 Na5 9. Bb5 c6 10. b4 cxb5 11. bxa5 Qxa5 12. Qd2 b4 13. Ne2 Qc7 14.
Qxb4 Qxc2 15. Qxd6 Qxe2 16. Rfe1 Qb2 17. Reb1 Qc3 18. Rc1 Nxe4 19. Rxc3
Nxd6 20. Nxe5 Be6 21. Rcc1 Rac8 22. a4 Rxc1+ 23. Rxc1 Re8 24. Rc5 f6 25.
Nf3 Bb3 26. Kf2 Bxa4 27. Ra5 Bb5 28. Ra3 b6 29. Rxa7 Bxd3 30. Rd7 Ne4+ 31.
Kg1 Nc5 32. Rd6 Re6 33. Rxe6 Nxe6 34. g4 b5 35. h4 b4 36. Kf2 b3 37. h5 Ng5
38. Nd4 b2 39. Ne6 Ne4+ 40. Kf3 b1=Q 41. g5 Qf1+ 42. Kg4 Be2+ 43. Kh4 Qh1#
0-1


				


Fidelity - Chess Challenger 10


Technical Information

CPU Speed - 4Mhz, Z80
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 10
Year - 1978

Example game

[White "Chess Challenger 10"]
[Black "Kanguruh v1.89"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 Bf5 4. Nf3 Nh5 5. e3 Nxf4 6. exf4 e6 7. Bb5+ c6
8. Be2 Bb4 9. O-O Bxc3 10. bxc3 O-O 11. Ng5 h6 12. Nf3 Nd7 13. a4 Qa5 14.
Ra2 Qxc3 15. a5 c5 16. Bb5 Nf6 17. dxc5 Qxc5 18. Nd4 Ne4 19. Rb2 a6 20. Be2
Nc3 21. Qd2 Qxd4 22. Bd3 Ne2+ 23. Qxe2 Qxb2 24. Bxf5 exf5 25. Qf3 d4 26.
Qd5 g6 27. Rd1 Rfd8 28. Qb3 Qxb3 29. cxb3 d3 30. Rd2 Rac8 31. f3 Rc2 32.
Rxc2 dxc2 33. g3 Rd2 34. g4 c1=Q#
0-1


				


Novag - Opal


Technical Information

CPU Speed - 8Mhz
Program size - 4KB
RAM - 256 Bytes
Levels - 16
Year - 1993

Example game

[White "Novag Opal"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. Bg5 e6 4. e3 Bd7 5. Bd3 c5 6. O-O c4 7. Bxf6 Qxf6 8.
Be2 Nc6 9. Nc3 Bb4 10. a3 Bxc3 11. bxc3 b5 12. h4 O-O 13. Re1 a6 14. Rb1
Qe7 15. Ne5 Nxe5 16. dxe5 Qxa3 17. Qd4 Rfd8 18. Rb4 a5 19. Rbb1 a4 20. Rb4
Qa2 21. e4 Qxc2 22. exd5 exd5 23. Qxd5 Qxc3 24. Reb1 a3 25. Bf3 a2 26. Be4
a1=Q 27. Rxa1 Rxa1+ 28. Rb1 Rxb1+ 29. Bxb1 Qc1+ 30. Kh2 Qxb1 31. f4 c3 32.
Qd4 c2 33. Qb6 Rc8 34. e6 c1=Q 35. exd7 Qxf4+ 36. g3 Rc2+ 37. Qf2 Rxf2+ 38.
Kh3 Qf1#
0-1				


Saitek - 4 in 1


Technical Information

CPU Speed - 6Mhz
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 64
Year - 1999

Example game

[White "Saitek 4 in 1"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. Bc4 Be7 8.
Qf3 d5 9. exd5 Nxd5 10. Bxd5 exd5 11. Qe2 f6 12. Bf4 Nc6 13. Qh5+ g6 14.
Nxc6 bxc6 15. Qe2 h5 16. Kd2 g5 17. Bg3 h4 18. Nxd5 Qxd5+ 19. Kc3 Qa5+ 20.
Kd3 Bf5+ 21. Ke3 O-O-O 22. Qe1 Qc5+ 23. Kf3 g4+ 24. Ke2 Qc4+ 25. Ke3 Qe4#
0-1


				


Scisys - Tandy 1450
Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 8
Year - 1986

Example game

[White "Tandy 1450"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. d4 d5 4. Ne5 dxc4 5. Nxc4 c5 6. Be3 Ng4 7. dxc5
Qxd1+ 8. Kxd1 Nxe3+ 9. fxe3 Bxc5 10. e4 O-O 11. Nc3 b6 12. Rc1 Ba6 13. Ne5
Be3 14. Rc2 Rc8 15. Ng4 Rd8+ 16. Ke1 Bc5 17. Na4 Bb4+ 18. Nc3 Bb7 19. e5
Nc6 20. e4 Rac8 21. Bc4 Nd4 22. Bd3 Nxc2+ 23. Bxc2 Ba6 24. Bb3 Bxc3+ 25.
bxc3 Rxc3 26. Kf2 Rd2+ 27. Ke1 Rxg2 28. Bd1 h5 29. Nf2 Re3+ 30. Kd2 Rxe4
31. Kc3 Rxf2 32. Bxh5 Re3+ 33. Kd4 Ra3 34. Re1 Rf4+ 35. Re4 Rd3#
0-1				


Atari 2600 - Video Chess
Technical Information

CPU - 8-bit 1.19 Mhz 6507 microprocessor
Program size - 4Kb
RAM - 128 Bytes
Levels - 8
Year - 1978

Example game


[White "Atari 2600 - Video chess"]
[Black "Kanguruh v1.87"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/1800"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. d4 Bb4 5. Bg5 exd4 6. Nxd4 Qe7 7. Bxf6
Qxf6 8. a3 Qxd4 9. Qxd4 Nxd4 10. axb4 Nxc2+ 11. Kd1 Nxa1 12. Nd5 Kd8 13.
Ne3 Re8 14. Bd3 a5 15. Nd5 axb4 16. Nxb4 Nb3 17. Ke2 c6 18. Rd1 Ra4 19. Nc2
f5 20. f3 fxe4 21. Bxe4 Nc5 22. Nd4 Nxe4 23. b3 Nc3+ 24. Kf1 Nxd1 25. bxa4
b6 26. Nb3 Ba6+ 27. Kg1 Re1#
0-1

				


Mattel Electronics - Intellivision Chess
Technical Information

CPU - General Instruments 16-bit 894.886 Khz 1610 microprocessor
Program size - ?
RAM - 2Kb
Levels - 8
Year - 1981

Example game


[White "Intellivision"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Qxd4 Nc6 4. Qd2 Nf6 5. Nc3 Bb4 6. Bd3 d5 7. exd5
Nxd5 8. Be4 Nxc3 9. bxc3 Qe7 10. f3 f5 11. cxb4 fxe4 12. fxe4 Qxe4+ 13. Qe2
Qxe2+ 14. Nxe2 Nxb4 15. Nd4 O-O 16. Be3 c5 17. Bd2 Nxa2 18. Rxa2 cxd4 19.
Rf1 Rxf1+ 20. Kxf1 Bf5 21. Bf4 a5 22. Kf2 b5 23. Be5 d3 24. cxd3 Bxd3 25.
Ke3 Bc4 26. Rd2 Ra7 27. Ke4 a4 28. Rd8+ Kf7 29. Bd6 a3 30. Ke3 a2 31. Be5
Re7 32. Kd2 Rxe5 33. Rd7+ Re7 34. Rxe7+ Kxe7 35. h4 a1=Q 36. h5 Qd4+ 37.
Kc2 Qf2+ 38. Kc3 Kd6 39. g4 Kc5 40. h6 b4#
{Black Mates} 0-1


				


Novag - Amethyst
Technical Information

CPU Speed - 8Mhz
Program size - 4KB
RAM - 768 Bytes
Levels - 56
Year - 1996

Example game

[White "Novag Amethyst"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. cxd5 exd5 5. Bf4 Bb4+ 6. Nc3 O-O 7. Rc1 Nh5
8. Bg5 f6 9. Bh4 g5 10. Bg3 g4 11. Nh4 f5 12. e3 f4 13. exf4 Be7 14. f5
Bxh4 15. Nxd5 Nxg3 16. Qxg4+ Qg5 17. Ne7+ Kg7 18. Qxg5+ Bxg5 19. Rxc7 Nxh1
20. Nxc8+ Kf6 21. Nd6 Bf4 22. Ne4+ Kxf5 23. Re7 Nc6 24. g4+ Kxg4 25. Rg7+
Kf5 26. Bg2 Rg8 27. Rf7+ Ke6 28. Rxf4 Rxg2 29. Nc3 Nb4 30. Ke2 Rxh2 31.
Re4+ Kd7 32. Rf4 Re8+ 33. Kf1 Nd3 34. Rf7+ Kc8 35. Kg1 Rxf2 36. Rxf2 Nhxf2
37. b4 Ne4 38. Nb5 a6 39. Na3 Nd2 40. Nc2 Rg8+ 41. Kh1 Nf2+ 42. Kh2 Nf3#
0-1

				


Scisys - Tandy 1650
Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 8
Year - 1983

Example game


[White "Tandy 1650"]
[Black "Kanguruh v1.87"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. e4 e5 2. Bc4 Nc6 3. Nf3 Bc5 4. O-O d6 5. Nc3 Nf6 6. d3 Na5 7. Qe2 Nxc4
8. dxc4 O-O 9. Be3 Bxe3 10. Qxe3 Be6 11. Nd2 Ng4 12. Qe2 Qg5 13. Nb5 Rfc8
14. Nf3 Qf4 15. Nc3 c6 16. Rfd1 Rd8 17. a4 Nh6 18. a5 a6 19. b4 Bg4 20. Rd3
Be6 21. Nd2 c5 22. bxc5 dxc5 23. Nd5 Qg5 24. Rb3 Rab8 25. Nf3 Bg4 26. Qd3
Bxf3 27. Qxf3 f6 28. Qe2 Qh4 29. Qe3 f5 30. exf5 Qxc4 31. Ne7+ Kf8 32. Qxe5
Qxc2 33. Qe6 Rd1+ 34. Qe1 Rxe1+ 35. Rxe1 Qxb3 36. f6 gxf6 37. Kh1 Qc3 38.
Ng6+ hxg6 39. Rd1 Ng4 40. Kg1 Re8 41. h3 Re1+ 42. Rxe1 Qxe1#
0-1


				


Scisys - Partner 1680x
Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 64
Year - 1994

Example game


[White "Chess Partner 1680x"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. c4 Nf6 2. d4 e6 3. Nd2 d5 4. e3 Bd7 5. Ngf3 Nc6 6. Bd3 Nb4 7. Qb3 Nxd3+
8. Qxd3 Be7 9. O-O O-O 10. e4 dxe4 11. Nxe4 Nxe4 12. Qxe4 Bc6 13. Qg4 Bxf3
14. Qxf3 Qxd4 15. Qxb7 Qxc4 16. Rd1 Bf6 17. Be3 Rfb8 18. Qf3 Bxb2 19. Rab1
Qxa2 20. Bc5 Bf6 21. Qe4 a6 22. Bb4 Rd8 23. Rdc1 Bd4 24. Rxc7 Rab8 25. Qc2
Qxc2 26. Rxc2 a5 27. Rc4 Bf6 28. Rf4 Rxb4 29. Rfxb4 axb4 30. Kf1 Bc3 31.
Rc1 f5 32. Ke2 e5 33. Kf1 Rd2 34. Kg1 b3 35. Re1 b2 36. Rb1 Rc2 37. Kf1
Rc1+ 38. Ke2 Rxb1 39. f4 Re1+ 40. Kd3 b1=Q+ 41. Kxc3 Rc1+ 42. Kd2 Rc2+ 43.
Ke3 Qb3#
0-1


				


Novag - Allegro
Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 8
Year - 1980's

Example game


[White "Novag Allegro"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Nc3 d5 4. Ne5 Bb4 5. e3 Ne4 6. Bd2 Bxc3 7. Bxc3 Nxc3
8. bxc3 Nd7 9. Bb5 c6 10. Bd3 Nxe5 11. dxe5 Qg5 12. O-O Qxe5 13. Qd2 O-O
14. Rab1 b5 15. Rfd1 Qf6 16. e4 a6 17. exd5 exd5 18. Re1 c5 19. Qe3 c4 20.
Be2 Bf5 21. Rbd1 Rfe8 22. Qd4 Qxd4 23. Rxd4 Rad8 24. Rd2 b4 25. Red1 bxc3
26. Rxd5 Rxd5 27. Rxd5 Bxc2 28. f3 Bb3 29. axb3 c2 30. Rd1 cxb3 31. Kf2 b2
32. Rd4 c1=Q 33. Rd1 b1=Q 34. Rxc1 Qxc1 35. Bf1 Qe1+ 36. Kg1 Re2 37. h3 Rf2
38. f4 Qxf1+ 39. Kh2 Qxg2#
0-1


				


Fidelity - Little Chesster Challenger
Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 25
Year - 1991

Example game


[White "Fidelity Little Chesster"]
[Black "Kanguruh v1.89"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. c4 Nf6 2. d4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 Ne4 5. Qd3 d5 6. a3 Bxc3+ 7. bxc3 O-O
8. Bf4 c5 9. cxd5 exd5 10. c4 Nc6 11. cxd5 Qxd5 12. dxc5 Qxc5 13. Be3 Qa5+
14. Bd2 Qa4 15. Ng5 Nxg5 16. Bxg5 Nb4 17. Qd1 Nc2+ 18. Kd2 Qd4+ 19. Kxc2
Bf5+ 20. e4 Rac8+ 21. Bc4 Bxe4+ 22. Kb3 Qxc4+ 23. Kb2 Qb5+ 24. Ka2 Bd5+ 25.
Qxd5 Rc2#
0-1

				


Sega Master System - Sega Chess
Technical Information

CPU - 8-bit 3.58 Mhz Zilog Z-80 microprocessor
Program size - ?
RAM - 8KB
Levels - 8
Year - 1991

Example game


[White "Sega Chess"]
[Black "Kanguruh v1.87"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Bc4 Nc6 4. Nf3 Nf6 5. d4 cxd4 6. Nxd4 Ne5 7. Bb5 Bb4
8. Qe2 a6 9. Bd3 d5 10. Bf4 Nxd3+ 11. Qxd3 Nxe4 12. Ne2 Qf6 13. Be3 Nxc3
14. Nxc3 O-O 15. O-O Bxc3 16. bxc3 Rd8 17. a4 e5 18. Rfb1 Qh4 19. Rb4 e4
20. Qd4 Qe7 21. Bf4 a5 22. Rb5 Be6 23. Rab1 Rd7 24. Qb6 g5 25. Be5 f6 26.
Bg3 Ra6 27. Qd4 f5 28. Be5 Kf7 29. R1b2 h6 30. Qc5 Qxc5 31. Rxc5 f4 32.
Rcb5 Re7 33. Rxb7 Bd7 34. Bd4 Bxa4 35. Rb8 e3 36. fxe3 fxe3 37. Kf1 e2+ 38.
Ke1 Bc6 39. Bc5 Re4 40. Rf8+ Kg6 41. Rf2 a4 42. Rxe2 Rc4 43. Bd4 a3 44.
Re6+ Kf7 45. Rf6+ Ke7 46. Rxc6 axb2 47. Rxa6 b1=Q+ 48. Kd2 Qf1 49. Rxh6
Qxg2+ 50. Kc1 Qe4 51. Kb2 Rc8 52. Bf6+ Kd7 53. Bd4 Rb8+ 54. Rb6 Rxb6+ 55.
Bxb6 Qg2 56. Be3 Ke6 57. Kb3 g4 58. Bf4 Qf1 59. Bg3 Qb1+ 60. Ka3 Qxc2 61.
Kb4 Qb2+ 62. Kc5 Qxc3+ 63. Kb6 Kd7 64. Kb5 Qc4+ 65. Kb6 Qb4+ 66. Ka6 Kc6
67. Bc7 Qb5+ 68. Ka7 Qb7#
0-1

				


Scisys - Tandy 1850
Technical Information

CPU Speed - 8Mhz
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 17
Year - 1986

Example game

[White "Tandy 1850"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Bb4+ 7. Bd2
Bxd2+ 8. Nbxd2 d5 9. exd5 Nxd5 10. Qb3 Na5 11. Qa4+ c6 12. Bxd5 Qxd5 13.
O-O O-O 14. Rac1 b6 15. b4 Nb7 16. Qxc6 Qxa2 17. Rfe1 Qa3 18. Qe4 Qxb4 19.
Rc4 Qa5 20. Rxc8 Raxc8 21. Qxb7 Qa3 22. Ne5 Rc2 23. Ndf3 Rc1 24. Qd5 Rxe1+
25. Nxe1 a5 26. h4 a4 27. N1d3 Qc3 28. Kh2 Qc7 29. Qb5 a3 30. Qb4 Ra8 31.
Qb1 a2 32. Qa1 Qc2 33. Nxf7 Qxd3 34. Nh6+ gxh6 35. d5 Qb1 36. Qf6 a1=Q 37.
Qe6+ Kh8 38. Qxh6 Qh1+ 39. Kg3 Qe5+ 40. f4 Ra3+ 41. Kf2 Qhe1#
0-1				


Excalibur - Ivan II the Conqueror
Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - ?
RAM - ?
Levels - 136
Year - 2004

Example game

[White "Excalibur - Ivan the Conqueror"]
[Black "Kanguruh v1.89"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 b6 7. Bg5 Bb7
8. f3 h6 9. Bh4 d5 10. e3 Nbd7 11. cxd5 Nxd5 12. Bxd8 Nxc3 13. Bxc7 Nd5 14.
Bd6 Nxe3 15. Bxf8 Nc2+ 16. Kf2 Nxa1 17. Bd6 Nb3 18. Ke3 Rc8 19. Bb5 Nf6 20.
Ne2 Rc2 21. a4 Nd5+ 22. Kd3 Rd2+ 23. Ke4 a6 24. Bc4 b5 25. axb5 Nb6+ 26.
Kf4 Nxc4 27. bxa6 Bxa6 28. Bc5 Rxe2 29. Kg3 Rxb2 30. Re1 e5 31. Re4 f5 32.
Re1 exd4 33. Ba7 Ne3 34. Rxe3 dxe3 35. Bxe3 Bf1 36. Kf4 Rxg2 37. Bb6 g5+
38. Kxf5 Bd3+ 39. Kf6 Rxh2 40. Ke5 Kf7 41. Ba7 Rh4 42. Be3 Rh3 43. Bb6 Rxf3
44. Kd5 g4 45. Bc7 g3 46. Bxg3 Rxg3 47. Kd6 Rg6+ 48. Ke5 Rf6 49. Kd5 Ke7
50. Ke5 Rf5#
0-1				


Krypton Challenge
Technical Information

CPU Speed - 10Mhz 8 bit RISC
Program size - 32k
RAM - 1K
Levels - 100
Year - 1993

Example game

[White "Kyrpton Challenge"]
[Black "Kanguruh v1.89"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d4 exd4 7. e5 Ne4 8.
Nxd4 Nxd4 9. Qxd4 Nc5 10. Nc3 b5 11. Bb3 Nxb3 12. cxb3 O-O 13. a4 c5 14.
Qd5 Rb8 15. Rd1 b4 16. Ne2 Qb6 17. Be3 Rd8 18. Qc4 Bb7 19. Rac1 d6 20. exd6
Bxd6 21. Nf4 Qc7 22. h3 Ba8 23. Rd3 Re8 24. Nd5 Qc6 25. Rcd1 Re6 26. Rc1
Rbe8 27. Qc2 Re5 28. Nf4 Rg5 29. Rxd6 Rxg2+ 30. Kf1 Rg1+ 31. Ke2 Rxc1 32.
Qxc1 Qxd6 33. Nd3 Rd8 34. Nxc5 Qd5 35. Bd2 Qf3+ 36. Kf1 Re8 37. Ne4 Qxe4
38. Be3 Qh1+ 39. Ke2 Qxc1 40. a5 Qc2+ 41. Ke1 Bf3 42. Kf1 Qd1#
0-1				


Scisys - Chess Champion 2150L
Technical Information

CPU Speed - ?
Program size - 20Kb
RAM - 4Kb
Levels - 64
Year - 1992

Example game

[White "Chess Champion 2150"]
[Black "Kanguruh v1.88"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "40/2400"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 4. Bg5 h6 5. Bxf6 Qxf6 6. Nc3 c6 7. e3 Nd7 8.
Bd3 dxc4 9. Bxc4 Bd6 10. Ne4 Bb4+ 11. Nfd2 Qd8 12. O-O O-O 13. a3 Be7 14.
Qc2 e5 15. Nf3 exd4 16. Nxd4 Ne5 17. Bb3 Qb6 18. Rac1 Re8 19. h3 a5 20.
Rfd1 Qa7 21. Qc3 a4 22. Bc2 c5 23. Nb5 Qa5 24. Qxe5 Qxb5 25. Bd3 Qc6 26.
Bc4 Bf8 27. Qh5 Qc7 28. Nd6 Bxd6 29. Rxd6 Ra7 30. Bb5 Qxd6 31. Bxe8 b6 32.
Rc4 Qd2 33. Rxa4 Re7 34. Bb5 Qxb2 35. Bf1 Re8 36. Ra7 Be6 37. e4 c4 38. Qh4
c3 39. Qf4 c2 40. Rc7 Rc8 41. Rxc2 Qxc2 42. Qe3 Qb1 43. Qd3 Rc1 44. Qxb1
Rxb1 45. f4 Bc4 46. Kf2 Rxf1+ 47. Ke3 Ra1 48. Kd4 Bf1 49. Kc3 Bxg2 50. Kb4
Bxe4 51. a4 Bc6 52. a5 Ra4+ 53. Kc3 bxa5 54. f5 Rh4 55. Kd3 Rxh3+ 56. Kd4
a4 57. Ke5 a3 58. Kd6 a2 59. Kxc6 a1=Q 60. Kd5 Qa5+ 61. Kc4 Rc3+ 62. Kd4 f6
63. Ke4 Qe5#
0-1				

Any questions, bugs to report or suggestions?
You can contact me on the following email address - Thomas McBurney